Sorry, this video is not available in your country.

Độc Đáo Màn Trình Diễn Múa Lân Dưới Nước Ở Nha Trang

chia sẻ

Độc Đáo Màn Trình Diễn Múa Lân Dưới Nước Ở Nha Trang

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 29/09/2023
Sáng 28-9, hàng trăm du khách kéo về Viện Hải dương học Nha Trang để tận mắt chứng kiến màn trình diễn múa lân dưới nước đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm