Sorry, this video is not available in your country.

Độc Đáo Nghề Bẫy Chuột Trên Đọt Dừa

chia sẻ

Độc Đáo Nghề Bẫy Chuột Trên Đọt Dừa

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 03/06/2023
Chuột gây hại mùa màng, nhất là với các loại cây ăn trái như dừa. Chuột thường đóng ổ trên đọt dừa và cắn phá gây thất thu về năng suất. Nhiều nông hộ ở  tỉnh Hậu Giang đã sáng chế ra cách bẫy chuột ngay trên đọt dừa, vừa bảo vệ mùa màng, vừa có thêm thu nhập.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm