Sorry, this video is not available in your country.

Độc Đáo Tết Té Nước Của Đồng Bào Dân Tộc Lào Ở Điện Biên

chia sẻ

Độc Đáo Tết Té Nước Của Đồng Bào Dân Tộc Lào Ở Điện Biên

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 15/04/2024
Dọc theo con suối ở bản Na Sang 1, nam thanh nữ tú người Lào xúng xính váy áo theo chân các già làng xuống suối té nước cầu mưa. Dòng nước mát lành mang theo ước vọng của đồng bào cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm