Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đội Hình Vượt Thời Gian - Mega Time Squad

8.2 / 81 đánh giá
Đạo diễn: Tim Van Dammen
Sản xuất: Anna Duckworth
John đã trộm tiền và một chiếc vòng từ một cửa hàng đồ cổ Trung Quốc. Để chạy trốn, anh ta kích hoạt thiết bị và quay ngược thời gian vài phút. Việc du hành thời gian tạo ra những John mới và họ thành lập Mega Time Squad.  

Có thể bạn thích