Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đội Quân Can Đảm: Đội Quân Can Đảm

7.8 / 4 đánh giá
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Vào năm 480 TCN, Xerces dẫn quân Ba Tư tiến vào đất Hy Lạp và trận đánh tại ngọn đèo Thermopylae đã trở thành một trong những trận đánh lớn của thời đại. Mặc dù thua trong trận đánh này nhưng tin thần dũng cảm của những người lính Spartan đã trở thành tiền đề cho cuộc chiến vĩ đại của người Hy Lạp chống lại quân xâm lược Ba Tư.

Có thể bạn thích