Sorry, this video is not available in your country.

Đổi Thay Ở "Ngôi Làng Số"

chia sẻ

Đổi Thay Ở "Ngôi Làng Số"

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 17/09/2023
Bằng việc huy động tốt mọi nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, khắp các miền quê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có những đổi thay rõ nét.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm