Sorry, this video is not available in your country.

Đóng Cửa Nhà Máy Luyện Đồng Quốc Doanh Sau Nhiều Thập Kỷ Ô Nhiễm

chia sẻ

Đóng Cửa Nhà Máy Luyện Đồng Quốc Doanh Sau Nhiều Thập Kỷ Ô Nhiễm

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 08/06/2023
Công ty khai thác đồng khổng lồ Codelco thuộc sở hữu nhà nước của Chile đã đóng cửa nhà máy luyện đồng Ventanas sau nhiều thập kỷ gây ô nhiễm Vịnh Quintero bằng khí độc và biến nó cùng với 15 công ty khác thành nơi mà các nhà môi trường gọi là "khu vực hy sinh".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm