Sorry, this video is not available in your country.

Đông Đảo Người Dân Đến Cúng Viếng Pho Tượng Phật Cao Nhất Việt Nam

chia sẻ

Đông Đảo Người Dân Đến Cúng Viếng Pho Tượng Phật Cao Nhất Việt Nam

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 24/01/2023
Trong dịp Tết này, rất đông người dân và du khách đã đến cúng viếng tại ngôi chùa có pho tượng Phật cao nhất Việt Nam ở xã Vĩnh phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm