Sorry, this video is not available in your country.

Đồng Nai Chi 120 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Tiền Thuê Trọ Cho Người Lao Động

chia sẻ

Đồng Nai Chi 120 Tỉ Đồng Hỗ Trợ Tiền Thuê Trọ Cho Người Lao Động

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 28/03/2022
Ông Nguyễn Sơn Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết tỉnh đã chi trả 120 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động và người dân thuê trọ trên địa bàn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm