Sorry, this video is not available in your country.

Động Tác Standing Headlock

Yêu thích

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật: Động Tác Standing Headlock

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Đấu vật là môn thể thao tác chiến giữa hai đối thủ cố gắng kềm chế đối phương bằng cách nắm, kéo, vặn, đè... nhưng không được trực tiếp đấm hay đá.
Tags: Thể thao, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích