Sorry, this video is not available in your country.

Đồng Tháp: Giải Tỏa Các Hộ Lấn Chiếm Hành Lang Đường Bộ Trên Các Tuyến Tỉnh Lộ

chia sẻ

Đồng Tháp: Giải Tỏa Các Hộ Lấn Chiếm Hành Lang Đường Bộ Trên Các Tuyến Tỉnh Lộ

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2022
Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ cũng như đảm bảo an toàn cho người đi đường tại các tuyến tỉnh lộ, từ ngày 18/5 đến ngày 17/6, Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị liên quan và thành phố Sa Đéc ra quân giải tỏa các hộ lấn chiếm hành lang đường bộ tại  nhiều tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm