Sorry, this video is not available in your country.

Đồng Tháp: Sắp Đưa Chợ Phiên Làng Nghề Dệt Choàng Long Khánh Hoạt Động

chia sẻ

Đồng Tháp: Sắp Đưa Chợ Phiên Làng Nghề Dệt Choàng Long Khánh Hoạt Động

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 23/02/2024
Tại huyện Hồng Ngự, sau nhiều tháng thực hiện cũng như trải qua nhiều lần thực nghiệm đến nay địa phương đã sẵn sàng cho lễ ra mắt chợ phiên làng nghề dệt choàng Long Khánh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm