Sorry, this video is not available in your country.

Đợt Nắng Nóng Gay Gắt Thiêu Đốt Trung Quốc, Đẩy Nhiệt Độ Lên 42 Độ C

chia sẻ

Đợt Nắng Nóng Gay Gắt Thiêu Đốt Trung Quốc, Đẩy Nhiệt Độ Lên 42 Độ C

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 06/07/2022
Một đợt nắng nóng gay gắt đã quét qua miền bắc và miền đông Trung Quốc, gây ra nhiệt độ cực cao. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Trịnh Châu đứng đầu 42,3 độ C (108 ° F), phá vỡ kỷ lục nhiệt vào tháng 6 kể từ năm 1954.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm