Sorry, this video is not available in your country.

Đợt Nắng Nóng Gây Thiệt Hại Cho Người Vô Gia Cư Ở Arizona

chia sẻ

Đợt Nắng Nóng Gây Thiệt Hại Cho Người Vô Gia Cư Ở Arizona

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 05/08/2022
Một đợt nắng nóng đã gây thiệt hại cho những người vô gia cư ở Arizona, nơi nhiệt độ tăng lên 104 độ F trong năm nay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm