Sorry, this video is not available in your country.

Drag Queen Lộng Lẫy! (Phần 1 - Tập 2)

chia sẻ

Drag Queen Lộng Lẫy! (Phần 1 - Tập 2)

Một nhóm Drag Queen đi khắp thị trấn để giúp mọi người giải quyết những nghi ngờ về trang phục và đưa ra kế hoạch để họ tuân theo để luôn hợp thời trang.