Sorry, this video is not available in your country.

Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long – Lạc Quan Sẽ Phát Triển Sau Mùa Dịch Covid-19

chia sẻ

Du Lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long – Lạc Quan Sẽ Phát Triển Sau Mùa Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 04/07/2020
Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covic vẫn đang tác động đến cuộc sống người dân, tuy nhiên trong những tháng cuối năm 2020, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là một thị trường du lịch đầy tiềm năng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm