Sorry, this video is not available in your country.

Dự Thảo Luật Đường Bộ: Cần Rà Soát Để Tránh Chồng Chéo, Khó Áp Dụng

chia sẻ

Dự Thảo Luật Đường Bộ: Cần Rà Soát Để Tránh Chồng Chéo, Khó Áp Dụng

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho hay trên cơ sở Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sau khi tách thành hai luật là Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng hai dự thảo Luật để tránh các nội dung quy định chồng lấn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm