Sorry, this video is not available in your country.

Dự Trù Tình Huống Xấu Nhất Để Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng Trong Dịch

chia sẻ

Dự Trù Tình Huống Xấu Nhất Để Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng Trong Dịch

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 28/03/2020
Mỗi ngày, Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ thuộc Công ty vận chuyển khí Đông nam bộ, thuộc Tổng công ty khí VN- PVGas cung cấp từ 17 triệu đến 20 triệu mét khối khí cho các khách hàng. Để đảm bảo sự vận hành liên tục, duy trì sự hoạt động của trung tâm, từ đầu tháng 2 đến nay, công ty và trung tâm đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, kể cả triển khai phương án cho những tình huống xấu nhất.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm