Sorry, this video is not available in your country.

Đua Thuyền Rồng Tại Hong Kong (Trung Quốc)

chia sẻ

Đua Thuyền Rồng Tại Hong Kong (Trung Quốc)

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Lễ hội đua thuyền rồng - hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa của Hong Kong (Trung Quốc) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Những năm gần đây, lễ hội đã phát triển thành một môn thể thao quốc tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm