Sorry, this video is not available in your country.

Đưa Vào Thử Nghiệm Dùng Huyết Tương Điều Trị Bệnh Covid-19

chia sẻ

Đưa Vào Thử Nghiệm Dùng Huyết Tương Điều Trị Bệnh Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 08/08/2020
Lần đầu tiên tại Việt Nam, 10 bệnh nhân Covid-19 thể nặng tại bệnh viện Đà Nẵng sẽ được nhận huyết tương chứa kháng thể chống vi rút SARS-CoV-2 để điều trị bệnh.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm