Sorry, this video is not available in your country.

Đức Gia Hạn Việc Kiểm Soát Biên Giới Với Nhiều Nước

chia sẻ

Đức Gia Hạn Việc Kiểm Soát Biên Giới Với Nhiều Nước

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Đức đang lên kế hoạch gia hạn việc kiểm soát biên giới với Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ đến ngày 15/12 nhằm ngăn dòng người nhập cư và chống lại nạn buôn người.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm