Sorry, this video is not available in your country.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chỉ Trích Nặng Nề "Sự Thực Dân Hóa Ý Thức Hệ" Trong Chuyến Thăm Canada

chia sẻ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chỉ Trích Nặng Nề "Sự Thực Dân Hóa Ý Thức Hệ" Trong Chuyến Thăm Canada

Người đăng:
Ngày đăng: 06/08/2022
Đức Giáo hoàng lên tiếng trong bài phát biểu đầu tiên của ngài ở Quebec, trong ngày thứ ba ở Canada, trong đó ngài đưa ra lời xin tha thứ và lời cảnh báo chống lại những kiểu "thực dân ý thức hệ".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm