Sorry, this video is not available in your country.

Đức: Học Sinh Đi Học Lại Bất Chấp Những Đe Dọa Từ Dịch Covid-19

chia sẻ

Đức: Học Sinh Đi Học Lại Bất Chấp Những Đe Dọa Từ Dịch Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/08/2020
Giống như 150.000 bạn cùng lớp của họ ở khu vực Mecklenburg-Vorpommern, các sinh viên tại CJD Jugenddorf-Barshorus ở Rostock, Đức là những sinh viên châu Âu đầu tiên trở lại lớp học trong một năm học mới sau nhiều tháng bị gián đoạn do đại dịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm