Sorry, this video is not available in your country.

Đụng Độ Giữa Cảnh Sát Và Người Biểu Tình Gần Nghị Viện Ở Beirut

chia sẻ

Đụng Độ Giữa Cảnh Sát Và Người Biểu Tình Gần Nghị Viện Ở Beirut

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 14/08/2020
Hàng nghìn người đã tham gia một cuộc biểu tình chống chính phủ ở Beirut nhằm yêu cầu chính phủ từ chức và thực hiện cải cách. Biểu tình nhanh chóng leo thang thành đụng độ lớn

Tin Tức Tất cả

Xem thêm