Sorry, this video is not available in your country.

Dùng Thuốc Nổ Đánh Sập 75 Hầm Vàng Trái Phép Ở Vườn Quốc Gia Sông Thanh

chia sẻ

Dùng Thuốc Nổ Đánh Sập 75 Hầm Vàng Trái Phép Ở Vườn Quốc Gia Sông Thanh

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 23/06/2021
Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo đánh sập hầm vàng trái phép tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc tổ chức lực lượng đánh sập các hầm vàng trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh (huyện Nam Giang, Quảng Nam).
Tags: Trái phép

Tin Tức Tất cả

Xem thêm