Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Đường Suối Cạn

6.5 / 8 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý
Đạo diễn: Đỗ Ngọc
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
Nhân dân thuộc dân tộc thiểu số bị bọn thám báo che mắt, lừa phỉnh. Chỉ đến khi bọn thám báo gây chuyện họ mới nhận ra chân lý, sẵn sàng giúp đỡ các cán bộ bắt được kẻ ác ngay trước khi hắn kịp chuồn qua biên giới.

Có thể bạn thích