Sorry, this video is not available in your country.

Đường Xuyên Á Ven Biển Phía Tây Xuống Cấp Nghiêm Trọng

chia sẻ

Đường Xuyên Á Ven Biển Phía Tây Xuống Cấp Nghiêm Trọng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 19/09/2023
Đường hành lang ven biển phía tây (gọi là đường Xuyên Á), đoạn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Kiên Giang đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm nâng cấp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm