Sorry, this video is not available in your country.

Ecuador: Cơn Bão Covid-19 Quét Qua, Xác Người Nằm Trên Đường Phố

chia sẻ

Ecuador: Cơn Bão Covid-19 Quét Qua, Xác Người Nằm Trên Đường Phố

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 07/04/2020
Tại Ecuador, các nhà tang lễ, nhà xác đã quá tải tại thành phố Guayaquil - tâm dịch Covid-19 khiến những thi thể bị bỏ lại trên đường phố.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm