Sorry, this video is not available in your country.

Ekans – Snakes Awake! S1 E25

chia sẻ

Ekans – Snakes Awake! S1 E25

Ekans là một cậu bé 13 tuổi, có tấm lòng vàng và một trái tim gan dạ. Cậu được một đàn rắn thần lựa chọn và trao cho cậu Naagmani, thứ cho cậu sức mạnh của loài rắn. Nó giúp các giác quan của cậu trở nên nhạy bén, giúp cậu có khả năng ngụy trang, cho cậu