Sorry, this video is not available in your country.

Elon Musk Có Thể Kiếm Được Một Thỏa Thuận Tốt Hơn Với Twitter Không?

chia sẻ

Elon Musk Có Thể Kiếm Được Một Thỏa Thuận Tốt Hơn Với Twitter Không?

Người đăng:
Ngày đăng: 21/05/2022
Hội đồng quản trị của Twitter thông báo sẽ thực thi thỏa thuận trị giá 44 tỉ USD với tỉ phú Elon Musk, khẳng định giao dịch này phục vụ lợi ích cao nhất của tất cả các cổ đông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm