Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Em Phước

7.2 / 54 đánh giá
Đạo diễn: Lê Đăng Thực
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
Phước là một em bé miền Nam có mẹ bị địch bắt, em xin vào du kích để trả thù cho mẹ, nhưng không được chấp nhận vì còn quá nhỏ. Vì vậy, em đã cùng với các bạn đồng lứa tuổi lập mưu, lấy lựu đạn Mỹ để diệt Mỹ với niềm tin rằng mình đã góp phần vào việc giải phóng quê hương và mẹ của em sẽ sớm trở về.

Có thể bạn thích