Sorry, this video is not available in your country.

EU Đạt Được Thỏa Thuận Mang Tính Bước Ngoặt Để Quản Lý AI

chia sẻ

EU Đạt Được Thỏa Thuận Mang Tính Bước Ngoặt Để Quản Lý AI

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 16/12/2023
Mới đây, châu Âu đã đạt được thoả thuận tạm thời về các quy tắc mang tính bước ngoặt của Liên minh châu Âu (EU) về quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả việc chính phủ sử dụng AI trong giám sát sinh trắc học và cách điều chỉnh các hệ thống AI như ChatGPT.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm