Sorry, this video is not available in your country.

EU Thông Qua Luật Phục Hồi Thiên Nhiên

chia sẻ

EU Thông Qua Luật Phục Hồi Thiên Nhiên

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 19/06/2024
Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một chính sách nhằm khôi phục thiên nhiên bị hủy hoại. Kể từ sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa diễn ra, đây là chính sách đầu tiên liên quan đến bảo vệ môi trường xanh được phê duyệt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm