Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Lâng Lâng: Phần 2 - Euphoria S2 | Tập 2

Bộ phim Lâng Lâng theo chân một nhóm học sinh trung học khi họ lần tim hướng đi trong tình bạn và tình yêu giữa một thế giới tràn đầy ma túy, tình dục, đau khổ và truyền thông xã hội hỗn loạn.  
Tags: , ,

Có thể bạn thích