Sorry, this video is not available in your country.

Family Dinner (Phần 2 - Tập 12)

chia sẻ

Family Dinner (Phần 2 - Tập 12)

Gia đình Ganem-Poppell tôn vinh truyền thống Li-băng của họ bằng cách quây quần với đại gia đình trong bữa tối mà họ mất cả ngày để chuẩn bị.