Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nhanh Và Nguy Hiểm: Hobbs & Shaw - Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Khi một kẻ vô chính phủ được cải tạo gien chiếm được một vũ khí sinh học nguy hiểm có thể làm thay đổi cả thế giới, một nhân viên hành pháp phải hợp lực cùng một kẻ ngoài vòng pháp luật để đánh bại hắn.
Tags: ,

Có thể bạn thích