Sorry, this video is not available in your country.

FBI (Phần 6 - Tập 9)

chia sẻ

FBI (Phần 6 - Tập 9)

Sê-ri với tiết tấu nhanh về hoạt động bên trong của văn phòng FBI ở New York. Đơn vị ưu tú này mang tất cả tài năng, trí tuệ và chuyên môn kỹ thuật của mình để phá các vụ án lớn, giữ an toàn cho New York và nước Mỹ.