Sorry, this video is not available in your country.

FDA Cho Phép Tiêm Mũi Pfizer Tăng Cường Cho Trẻ Em Từ 12-15 Tuổi

chia sẻ

FDA Cho Phép Tiêm Mũi Pfizer Tăng Cường Cho Trẻ Em Từ 12-15 Tuổi

Người đăng: thuyhien
Ngày đăng: 14/01/2022
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép sử dụng liều thứ ba của vắc xin Pfizer và BioNTech COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi và thu hẹp khoảng cách tiêm từ sáu tháng xuống năm tháng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm