Sorry, this video is not available in your country.

Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 2)

chia sẻ

Frank Hoang Dã So Tài Với Darran (Tập 2)

Frank Cuesta sẽ đối mặt với thách thức lớn nhất của mình, khi anh ấy đặt mục tiêu truyền bá kiến thức về những loài động vật nguy hiểm nhất trong tự nhiên trong chuyến đi trên đường với người bạn thân và chuyên gia động vật Darran.