Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 5 - Game Of Thrones S5 | Tập 1

Mở đầu mùa 5. Tyrion biết về một âm mưu mới và Jon bị mắc kẹt giữa hai vị vua.

Có thể bạn thích