Sorry, this video is not available in your country.

Gần 3 Tỷ Động Vật Bị Ảnh Hưởng Bởi Cháy Rừng Ở Úc

chia sẻ

Gần 3 Tỷ Động Vật Bị Ảnh Hưởng Bởi Cháy Rừng Ở Úc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 01/08/2020
Theo nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), gần 3 tỷ gấu túi, chuột túi và các động vật bản địa khác của Australia đã bị chết hoặc di dời bởi các vụ cháy rừng vào năm 2019 và 2020, gấp ba lần ước tính trước đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm