Sorry, this video is not available in your country.

GDP Ước Tăng 5,33%, Kinh Tế Quý III Khởi Sắc

chia sẻ

GDP Ước Tăng 5,33%, Kinh Tế Quý III Khởi Sắc

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Tổng Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm