Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Ngôi Nhà Ma: Phần 1 - Ghost House S1 | Tập 1

5.0 / 1 đánh giá
Thể loại: HBO GO, Phim Bộ, Châu Á
Sungtae Hur và khách mời Sunmi gián tiếp trải nghiệm những hiện tượng siêu nhiên diễn ra trong Trans-Allegheny Lunatic Asylum khi Nick và Katrina ở đó trong 72 giờ.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 7.9 116 Phút
Phim lẻ 0.0 60 Phút
Phim bộ 10.0 12 Tập
Phim bộ 10.0 11 Tập
Phim bộ 10.0 16 Tập
Phim lẻ 8.4 115 Phút
Phim lẻ 8.7 106 Phút
Phim bộ 9.4 16 Tập
Phim bộ 0.0 2 Tập
Phim bộ 10.0 3 Tâp
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim lẻ 8.6 90 Phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim bộ 7.0 8 Tập
Phim bộ 8.0 4 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 9.3 110 Phút
Phim lẻ 10.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 78 Phút
Phim lẻ 7.0 104 Phút
Phim lẻ 0.0 101 Phút
Phim bộ 0.0 8 Tập
Phim bộ 1.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 8.3 3 Tập
Phim bộ 0.0 5 Tập
Phim bộ 5.5 2 Tập