Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Gia Đình Vui Nhộn - Naughty Grandfather And Naughty Grandson | Tập 1

8.3 / 157 đánh giá
Thể loại: Phim, Gia Đình, Hài Hước
Đạo diễn: Hầu Minh Kiệt
Sản xuất: Sohu TV, Tencent Video
Ba cặp đôi, sáu người lớn, mỗi người đều có quan điểm và phương pháp chăm sóc trẻ nhỏ riêng. Qua quá trình đấu tranh hài hước, mỗi người dần học được cách thay đổi bản thân để trưởng thành, gia đình lớn của họ cũng vì thế trở nên hòa thuận và hạnh phúc.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 6.3 44 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.5 36 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 9.1 38 Tập
Phim bộ 8.6 42 Tập
Phim bộ 8.7 50 Tập
Phim bộ 8.3 48 Tập
Phim bộ 8.3 36 Tập
Phim bộ 9.0 44 Tập
Phim lẻ 7.9 96 Phút
Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim lẻ 9.3 112 Phút
Phim lẻ 8.4 109 Phút
Phim bộ 10.0 200/320 Tập
Phim lẻ 8.5 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim lẻ 8.5 98 Phút
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim lẻ 9.9 127 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim lẻ 8.7 112 Phút
Phim lẻ 7.4 106 Phút
Phim lẻ 8.4 119 Phút
Phim lẻ 7.2 99 Phút
Phim lẻ 7.4 100 Phút
Phim lẻ 7.4 116 Phút
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim bộ 8.9 4 Tập
Phim lẻ 9.1 122 Phút