Sorry, this video is not available in your country.

Giá Gạo Việt Xuất Khẩu Tăng Cao Nhất 3 Tháng

chia sẻ

Giá Gạo Việt Xuất Khẩu Tăng Cao Nhất 3 Tháng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng nhờ nhu cầu lớn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm