Sorry, this video is not available in your country.

Giá USD Ngân Hàng Lên Kịch Trần

chia sẻ

Giá USD Ngân Hàng Lên Kịch Trần

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Ngày 16/4, tỷ giá USD tại các ngân hàng vượt 25.300 đồng và lên ngang mức trần được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm