Sorry, this video is not available in your country.

Giá Vàng Miếng SJC Và Vàng Nhẫn 9999 Diễn Biến Trái Chiều

chia sẻ

Giá Vàng Miếng SJC Và Vàng Nhẫn 9999 Diễn Biến Trái Chiều

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 11/03/2024
Trong tuần qua, giá vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh mới khi chạm đỉnh 82,2 triệu đồng/lượng vào ngày 9/3 và giảm 200000 đồng/lượng vào sáng ngày 10/3.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm