Sorry, this video is not available in your country.

Giải Cứu Chú Chó Con Giữa Đống Đổ Nát Của Đám Cháy Rừng Ở Bang California

chia sẻ

Giải Cứu Chú Chó Con Giữa Đống Đổ Nát Của Đám Cháy Rừng Ở Bang California

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 09/08/2022
Ít nhất hai người đã chết và hàng nghìn người phải sơ tán khi đám cháy McKinney hoành hành ở Bắc California.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm