Sorry, this video is not available in your country.

Giải Ngân Chậm Còn Đến 247.000 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư Công Chưa Giải Ngân Trong Năm 2023

chia sẻ

Giải Ngân Chậm Còn Đến 247.000 Tỷ Đồng Vốn Đầu Tư Công Chưa Giải Ngân Trong Năm 2023

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Tại hội nghị đốc thúc đầu tư công, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho hay đến hết tháng 11 gần 461.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân, tức hơn 65% kế hoạch Thủ tướng giao. Mức này cao hơn khoảng 122.600 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ 2022.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm