Sorry, this video is not available in your country.

Giải Phóng Mặt Bằng Sân Bay Long Thành Giai Đoạn 1: Đồng Nai Bàn Giao 94% Diện Tích Đất

chia sẻ

Giải Phóng Mặt Bằng Sân Bay Long Thành Giai Đoạn 1: Đồng Nai Bàn Giao 94% Diện Tích Đất

Hôm nay 3/8, Đoàn Giám sát Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện giám sát tiến độ Dự án sân bay Long Thành.
Tags: #uỷ Ban Kinh Tế # Sân Bay Long Thành #giải Phóng Mặt Bằng #tái định Cư